Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü

ÖYP KAPSAMINDA ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ATANMA SÜRECİ

  • ÖYP KAPSAMINDA ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ATANMA SÜRECİ :

 

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırılması yoluyla, öğretim üyesi yetiştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

 

 

Yükseköğretim Kurulu üniversitelerimizden, öğretim elemanına ihtiyaç duydukları anabilim dalları itibariyle araştırma görevlisi sayılarını ve mezuniyet alanlarına ilişkin özel şartları belirlemelerini ister.

 

Üniversite, ÖYP kapsamında almak istediği araştırma görevlisi kadroları ile bu kadrolara başvuracak adaylarda aranacak lisans ve lisansüstü mezuniyet alanlarına ilişkin özel şartları belirleyerek YÖK’e bildirir.

Adaylar YÖK’ün internet sitesinde ilan edilen ÖYP Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularını beyan usulüne göre yapar. ÖYP Araştırma görevlisi kadrolarına ön yerleştirilmeler yine YÖK tarafından merkezi sistemle yapılır.

Üniversitenin ilan edilen kadrolarına ön yerleştirilmeleri yapılan adayların beyanları ve başvuru evrakları ile kadrolar için ilan edilen başvuru koşulları ÖYP Komisyonu tarafından incelenerek uygunluk ve doğruluğu kontrol edilir ve değerlendirme sonuçları YÖK’e gönderilmek üzere Üniversite Personel Daire Başkanlığına iletilir.

Uygun bulunan adayların atamaları 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca; yabancı dil puanı 50’nin altında olanlar için bir yıl, yabancı dil puanı 50-64 ve aralığında olanlar için ise iki yıl süreyle Rektörlük tarafından yapılır. Yabancı dil puanı 65’in üstünde olanların ilk atamaları ve daha sonraki atamaları birer yıl süreyle yapılır.

ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandığı halde göreve başlamayanlar, göreve başladıktan sonra istifa edenler ile kendilerine avantaj sağlamak amacıyla yanlış beyanda bulunduğu için ataması yapılmayanların yeniden ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurmaları halinde ÖYP puanları iki yıl süreyle % 20 oranında düşürülür. (Değişiklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)