Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü

YURT İÇİ YABANCI DİL EĞİTİM SÜRECİ

  • YURT İÇİ YABANCI DİL EĞİTİMİ SÜRECİ :

 

Yabancı dil sınav sonucu 65 puanın altında olan ÖYP Araştırma görevlileri, ÖYP Puanları ve tercihleri esas alınarak merkezi yerleştirme ile YÖK’ün belirlediği yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarında 6 ay süre ile yabancı dil eğitimi almak üzere yerleştirilirler.

Üniversite, ÖYP Araştırma görevlilerini, 6 aylık yabancı dil eğitim süresince 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca bu eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında görevlendirir. Bu süre sonunda araştırma görevlileri Üniversitedeki görevlerine geri dönerler.

ÖYP Araştırma görevlilerinin yurtiçi yabancı dil eğitimine katılmaları ve devam etmeleri zorunludur. Dil eğitimine katılmayanların veya yeterli dil puanı almış olsalar dahi dil eğitimine mazeretsiz olarak toplam 10 (on) iş günü devam etmeyenlerin kadro ile ilişikleri kesilir.

 

Yurtiçindeki yabancı dil eğitimini tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına dönerler ve kurumlarını bilgilendirirler. Ancak ÖYP araştırma görevlisi olarak atandığı tarihten itibaren; yabancı dil puanı 50'nin altında olan araştırma görevlilerinin bir yılın sonunda, yabancı dil puanı 65'in altında olan araştırma görevlilerinin ise iki yılın sonunda kadroları ile ilişikleri kesilir.