Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÖYP ve YÖK Bursluları Takip Koordinatörlüğü

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu

Ekler

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu.pdf