Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu

Ekler

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu.pdf