Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü

SEYAHAT-YOLLUK ÖDEMELERİ HAKKINDA

SEYAHAT-YOLLUK ÖDEMELERİ HAKKINDA

ÖYP Araştırma Görevlilerinin, yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliklere katılmak amacıyla yapacakları kısa süreli seyahatlere ilişkin harcamaların 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri göre mevcut bütçesi dahilinde ödeme yapılabilmesi için görevlendirme talep dilekçesi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onay yazısında “yolluk (yurtiçinde uçak ile gidilecek ise alınan karar ve onayda uçak ile ibaresi olmalı), yevmiye, katılım ücreti, konaklama ücretinin ÖYP bütçesinden karşılanmak üzere” ifadesinin yer alması gerekmektedir.