Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü

YURTİÇİ ve YURTDIŞI GÖREVLENDİRMELER HAKKINDA

YURTİÇİ ve YURTDIŞI GÖREVLENDİRMELER HAKKINDA

ÖYP araştıma görevlileri kısa süreli Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel etkinliklere katılma talebini görevlendirme tarihinde önce yapması gerekmektedir.Bölüm Kurulu Kararı ve (ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL) Yönetim Kurulu Kararı alınarak Koordinatörlük Makamına sunulması gerekmektedir.

6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre ödeme yapılabilmesi için görevlendirme talep dilekçesi,Bölüm Kurulu Kararı (ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL), Yönetim Kurulu Kararlarında (ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL)  mutlaka,YOLLUK ( UÇAK ile gidilecekse UÇAK ibaresi ) YEVMİYE,KATILIM ÜCRETİ,KONAKLAMA ÜCRETİNİN ÖYP ödeneğinden karşılanmak üzere ibaresi olması gerekmektedir.

Yapılan harcamalara ilişkin (KONAKLAMA ÜCRETİ,KATILIM ÜCRETİ,UÇAK BİLETİ vb.) tutarları gösteren (FİŞ,FATURA,MAKBUZ vb) belgelerin asıllarının yada onaylı suretlerinin ibrazı gereklidir.